Virksomhed

Har I de medarbejdere, der skal til for at være fremtidssikret?

Vend blikket mod egne medarbejdere i søgen efter kvalificeret arbejdskraft

Inden for en række brancher og fag i Region Syddanmark er det allerede nu svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft
Region Syddanmark
Hele Danmark

KompetenceVækst skal medvirke til at afhjælpe dette ved at give eksisterende medarbejdere over 25 år i disse brancher et formelt uddannelsesløft fra ufaglært til faglært eller fra faglært til videregående niveau.

For jer som virksomhed er fordelene ved at uddanne eksisterende medarbejdere mange. Først og fremmest udnytter i den værdi, der allerede ligger i loyale medarbejderes indgående kendskab til jeres virksomhed, produkter og branche. Ved at investere i udviklingen af medarbejdere sikrer I, at I kan fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft – også på den lange bane.

KompetenceVækst og vores virksomhedskonsulenter hjælper jer gennem alle faserne i udarbejdelsen af en systematisk og konkret udviklingsplan for virksomheden og de udvalgte medarbejdere.

KompetenceVækst har fokus på, at vores indsats skaber værdi for såvel virksomheden som for den enkelte medarbejder også efter projektets afslutning.

Læs mere på Uddannelsesguiden om krav og inspiration til både videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser på ug.dk

Hvem kan deltage?

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for nedenstående brancher i Region Syddanmark, som beskæftiger ufaglærte og / eller faglærte medarbejdere.

Definitionen af en SMV er i hovedpunkter:

 • max. 250 ansatte,
 • en årlig omsætning på ikke over €50 mio. og/eller
 • en samlet årlig balance på højst €43 mio.

NB: Datterselskaber og moderselskaber tæller også med i beregningen ift. deres ejerandele. Dog er der her nogle særregler i forhold til om selskaberne er 25%, 50% eller >50% ejet af andre; spørg KompetenceVækst- sekretariatet hvis du er i tvivl.

For yderligere specificering (på engelsk) se EUs SMV definition: sme-definition

KompetenceVækst henvender sig til følgende hovedbrancher:

 • Industriel produktion
 • Bygge og anlæg
 • Transport, lager og logistik
 • IT, videnservice og øvrig service

Indenfor disse brancher har KompetenceVækst fokus på følgende fag: Oversigt over uddannelser, uddannelsessteder og kontakter.

Hvad er vilkårene?

Som virksomhed skal I være motiverede for at indgå i et samarbejde med projektet på den lange bane.

Der er ingen direkte udgifter forbundet med at få hjælp af KompetenceVækst til udviklingen af jeres planer, men I skal investere tid og dokumenterer de arbejdstimer, som ledelse og relevante medarbejdere bruger i forbindelse med kompetenceløftet.

Jeres opgave, i samarbejde med projektets konsulenter, er at:

 • Opstille konkrete mål og behov for kompetencer
 • Udvælge relevante medarbejdere, som skal gennemføre kompetenceløft
 • Udarbejde konkrete planer for relevante medarbejderes kompetenceudvikling
 • Sætte rammer for at uddannelsesløftet kan gennemføres

I gennemførelsen af selve uddannelsesløftene anvendes det eksisterende uddannelsessystem og forskellige kendte ordninger for betaling og (del)finansiering.

Fordelsuddannelser
Fordelsuddannelser er erhvervsuddannelser inden for brancher og fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Fordelsuddannelserne er derfor et attraktivt førstevalg også for voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse.

Fordelen ved fordelsuddannelserne er blandt andet, at arbejdsgiverne, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, kan opnå en ekstra økonomisk bonus. Se listen over fordelsuddannelserne mulighederne for tilskud på UdannelsesGuiden.

Hvad er udbyttet?

Som samarbejdsvirksomhed får I:

 • Mulighed for at få afdækket virksomhedens kompetencebehov
 • Udarbejdet en samlet uddannelsesplan for jeres medarbejdere
 • Kvalificerede medarbejdere med indsigt i branchen og viden om virksomheden, jeres produktion og services.
 • Givet relevante ufaglærte og faglærte medarbejdere et uddannelsesløft

KompetenceVækst bygger på allerede udviklede og testede redskaber til at afdække kompetencebehov og til udarbejdelse af medarbejdernes uddannelsesplaner.

Sådan kommer I med

Det starter altid med et uforpligtende møde mellem Jer og en af projektets konsulenter. Ønsker I at gå videre, indgås en aftale om samarbejde og rammen for det videre forløb aftales. Forløbet planlægges, så det passer bedst muligt til jeres konkrete behov og planlægningshorisont.

Kontakt os

Vil du vide mere så kontakt os på telefon 22 44 02 18 for projektleder.

Du kan skrive til os på info@kompetencevaekst.dk, så vil du blive hjulpet videre til din lokale kontakt, som kan være behjælpelig med at svare på dine spørgsmål, eller lede dig videre i processen.