Projektet

Hvad er kompetencevækst

Virksomhederne i Region Syddanmark står over for en udfordring. De mangler kvalificeret arbejdskraft.
Region Syddanmark
Hele Danmark

Løsningen er, at flere medarbejdere får et kompetenceløft 'fra ufaglært til faglært', og at flere faglærte får en kort videregående uddannelse. Det kræver et tæt samarbejde mellem virksomhederne og brancheforeninger, erhvervsfremme- og uddannelsessystemet at komme i mål.

KompetenceVækst forener kræfterne i en fælles indsats, som gennemføres med midler fra Den Europæiske Socialfond.

Det overordnede formål med KompetenceVækst er at bidrage til vækst og udvikling i Region Syddanmark.

KompetenceVækst tager fat i problemet med den manglende kvalificerede arbejdskraft.

KompetenceVækst kort fortalt:

 • KompetenceVækst skal imødegå udfordringen gennem formelle uddannelsesløft af virksomhedens egne medarbejdere over 25 år i det "dobbelte kompetenceløft" – det vil sige uddannelse af ufaglærte til faglærte samt at faglærte får en kort videregående uddannelse.
 • Der anvendes en brancherettet og fagspecifik tilgang
 • Indsatsen foregår i et tæt samarbejde mellem uddannelsesorganisationerne, erhvervsfremmesystemet, branche- og faglige organisationer og ikke mindst virksomhederne selv – med opbakning fra Vækstforum
 • Varighed: 4 år
 • Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond og er tildelt af Syddansk Vækstforum

Projektet retter sig mod små og Mellemstore Virksomheder (SMV’er) i regionen inden for brancherne:

 • Industriel produktion
 • Bygge og anlæg
 • Transport, lager og logistik
 • IT, videnservice og øvrig service

Se mere om SMV definition og brancherne på Virksomhed: hvem kan deltage?

Mål og effekter

Projektet har en række meget konkrete måltal, der skal leveres i løbet af den firårige projektperiode:

 • Udarbejdelse af model til systematisering af virksomheders overblik over medarbejdernes kompetenceudvikling
 • Antal SMV'ere som partnere med udarbejdet kompetenceplan: 85
 • Antal individuelle uddannelsesplaner / -aftaler: 277
 • Antal sammensatte pilot-AMU-pakker: 10
 • Antal samarbejder mellem organisationer og erhvervsfremme: 7

Baggrunden for kompetencevækst

Projektet er baseret på det succesfulde SamVirk projekt, der sluttede i maj 2015. Samvirks mål var også at bidrage til virksomhedernes afklaring af kompetencebehov i SMV'er i Region Syddanmark samt medvirke til udarbejdelse af uddannelsesplaner for eksisterende medarbejdere.

Projektet kørte over ca. 2 år, havde ved sin afslutning 95 partnervirksomheder blandt SMV'ere i Region Syddanmark og havde tilrettelagt uddannelsesplaner for mere end 500 medarbejdere.

55% af besvarelserne i en efterfølgende undersøgelse angiver, at de forventer, at projektet vil føre til et forbedret potentiale for vækst.