Om os

Partnerne i KompetenceVækst er en række af uddannelsesinstitutioner fra Region Syddanmark samt lokale erhvervsservices. Tietgen KompetenceCenter er projektansvarlig.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem virksomheder, brancheforeninger, erhvervsfremmesystemet og uddannelsesinstitutioner. KompetenceVækst gennemfører aktiviteterne med midler fra Den Europæiske Socialfond.


Vil du vide mere så kontakt os på telefon 22 44 02 18 for projektleder.

Partnere:

Tietgen KompetenceCenter
www.tietgen.dk
Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C
65 45 25 00
Att. Mette Grøstad Hawck
AMU Syd
www.amusyd.dk
C F Tietgensvej 6, 5000 Kolding
76 37 37 37
 
EUC Lillebælt
www.eucl.dk
Teknikervej 2, 7000 Fredericia
79 20 11 11
Att. Henning Aaberg
Hansenberg
www.hansenberg.dk
Skovvangen 28, 6000 Kolding
79 32 01 00
Att. Tina Haarbo Kristensen
EUC Syd
www.eucsyd.dk
Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg
74 12 42 42
Att. Eva Sjöström

Dokumentation

Husk altid at sende dokumentation med sikker post, se nedenstående sikre mailadresser
Skriv "Indrapportering_KV" i emnefeltet


Tietgen KompetenceCenter
AMU Syd
EUC Lillebælt
Sikker mail: srh@eucl.dk
Hansenberg
Sikker mail: jmu@hansenberg.dk
EUC Syd

Indsendelse af personfølsomme data via e-Boks

Se her, hvis I ikke ikke har et system til at sende sikker mail, kan I se her, hvordan I sender personfølsomme data som for eksempel timeregistreringer via e-Boks