Medarbejder

Har du overvejet at blive faglært eller som faglært at videreuddanne dig?

BLIV I DIT JOB SAMTIDIG MED AT DU UDDANNER DIG OG BYGGER OVENPÅ DET, DU ALLEREDE KAN!

Inden for en række brancher i Region Syddanmark er det allerede nu svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft:
Region Syddanmark
Hele Danmark

Formålet med KompetenceVækst er at sikre virksomheder kvalificeret arbejdskraft ved at give eksisterende medarbejdere over 25 år et formelt uddannelsesløft fra ufaglært til faglært (læs mere om fra ufaglaert til faglært her) eller fra faglært til videregående niveau (læs mere om videregaaende voksenuddannelse - vvu).

For dig som medarbejder i vores partnervirksomheder er fordelene mange. Ved at uddanne dig sikre du dig en plads på arbejdsmarkedet – også i fremtiden. Samtidig er det ikke et spørgsmål om enten uddannelse eller arbejde, du kan derimod bygge videre på din erfaring og inddrage praktisk viden fra dit eksisterende job i din uddannelse.

KompetenceVækst og vores virksomhedskonsulenter hjælper virksomheden og dig gennem alle faserne i udarbejdelsen af en systematisk og konkret udviklingsplan for virksomheden og udvalgte medarbejdere.

Vi hjælper virksomheden og dig igennem alle faserne af en systematisk kompetenceudvikling. Vi afklarer dine kompetencebehov i forhold til virksomhedens mål, og der udarbejdes konkrete uddannelsesplaner for dig og dine kolleger.

Læs mere på Uddannelsesguiden om krav og inspiration til både videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser:
Læs mere på ug.dk

Vi har hele tiden fokus på, at vores indsats skaber værdi for såvel virksomheden som for dig.

Hvem kan deltage?

Det er ikke dig som enkeltperson der kan tilmelder dig projektet, men den virksomhed du arbejder i. Virksomheden skal opfylde betingelserne for Små og Mellemstore Virksomheder (SMV’er) og være inden for nedenstående brancher i Region Syddanmark.

KompetenceVækst henvender sig til følgende hovedbrancher:

 • Industriel produktion
 • Bygge og anlæg
 • Transport, lager og logistik
 • IT, videnservice og øvrig service

For yderligere detaljer om krav til partnervirksomheder se under virksomhed

Projektet henvender sig til ufaglærte og / eller faglærte medarbejdere over 25 år. Er du en af de udvalgte medarbejdere i en partnervirksomhed, som skal i gang med en uddannelse, får du og virksomheden hjælp til lave en konkret plan.

Hvad er vilkårene?

Som deltager skal du være motiveret for at indgå i et uddannelsesforløb og i et samarbejde med din virksomhed på den lange bane.

Du skal investere tid og dokumentere de arbejdstimer, som du bruger i forbindelse med kompetenceløftet.

I gennemførelsen af selve uddannelsesløftet anvendes det eksisterende uddannelsessystem og forskellige kendte ordninger for betaling og (del)finansiering. Læs mere om uddannelse og økonomi her: Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Din opgave, i samarbejde med virksomheden, er at:

 • Afdække din nuværende viden og erfaring i sammenhæng med fremtidig uddannelse
 • Medvirke til at udarbejde en konkret plan for din uddannelse
 • Gennemføre et uddannelsesforløb

Hvad er udbyttet?

Som deltager får du:

 • Hjælp til at identificere, hvad der skal til, for at du kan få en uddannelse
 • Mulighed for at uddanne dig uden at skifte arbejdsplads
 • Mulighed for at udnytte den viden og erfaring, du allerede har, i forbindelse med uddannelse
 • En større sikkerhed for have job

KompetenceVækst bygger på allerede udviklede og testede redskaber til at afdække kompetencebehov og til udarbejdelse af medarbejdernes uddannelsesplaner.

Sådan kommer du med

Det starter altid med et uforpligtende møde mellem din virksomhed og en af projektets konsulenter. Hvis virksomheden bliver partner og derefter udvælger dig, bliver du indskrevet som deltager i projektet. Herefter indgås konkrete aftaler.